spitskool

Zaaien
Spitskool is er in twee varianten - er zijn soorten die uit witte kool voortkomen (wit, gladbladig) en uit savooiekool (groen, gebobbeld blad)[Wikipedia]. De teelten zijn vergelijkbaar. Spitskool kan op verschillende manieren geteeld worden: als weeuwenteelt (zaaien in september), als voorjaarsteelt en als zomer/najaarsteelt. Het is echter een heel geschikte soort voor de vroege voorjaarsteelt, die lukt het makkelijkst. Zaai voor onder glas vanaf februari tot begin maart. Plant de zaailingen in april uit op ongeveer 50 x 50 cm. In april kunnen we ook in de tuincentra planten kopen.
Voor de zomer/najaarsteelt zaaien we in april en mei rechtstreeks in de volle grond.

Bemesting
Spitskool verlangt een rijke, humeuze en kalkrijke bodem. Gebruik dus veel stalmest of compost om de grond te verrijken.

Ziekten en plagen
Er zijn heel wat ziekten en plagen die kool kunnen aantasten. Het toepassen van een ruime gewaswisseling en een insectennet verkomt heel veel ellende.

Problemen

Gewasverzorging
Houd de kool onkruidvrij en geef water in droge periodes. Kool moet zichtbaar snel kunnen groeien. Als de groei langzaam is terwijl de planten niet ziek zijn, is het waarschijnlijk dat de bodem niet rijk genoeg is of een te slechte structuur heeft.

Oogsten en bewaren
Op een gegeven moment krullen de bladeren niet meer open maar blijven om de krop gesloten - het moment van de oogst komt dan naderbij. We kunnen de krop nog een Ó twee weken laten zitten zodat hij wat compacter wordt. Te snel geoogste spitskool kan nog een vrij losse krop hebben.
Spitskool is mals en hoeft niet lang gekookt te worden zoals witte kool of rode kool. Het kan rauw in salades worden verwerkt of geblancheerd/geroerbakt worden. Het blad is opzich ook eetbaar, het is niet noodzakelijk om op de krop te wachten.

Kort teeltverslag:

   ©moestuintips     info@moestuintips.nl