snijsla

Snijsla is een van de eerste en snelste sla-soorten in het voorjaar. Het is een ideale teelt voor in de koude kas in het voorjaar. Je kunt vanaf begin maart zaaien en eind april al oogsten. Snijsla vormt geen krop maar levert losse blaadjes. De blaadjes zijn zacht en mals maar minder knapperig dan de bladeren van kropsla.
Snijsla is niet hetzelfde als pluksla. Pluksla is veel forser en kan ook als afzonderlijke plant het hele seizoen geteelt worden.

Zaaien
Snijsla wordt in rijtjes gezaaid met een tussenafstand van ongeveer 20 cm. Uitdunnen is niet nodig en ook niet de bedoeling. Maak een fijn zaaibed en zaai niet dieper dan 0,5-1 cm. Begin met zaaien tegen begin maart. Meerdere malen zaaien zorgt voor een langere en meer gespreide oogst.

Bemesting
Snijsla heeft maar weinig of geen bemesting nodig. Het is een korte en snelle teelt, en de eerste teelt na de winter-rust. Te veel bemesting kan in de koude kas juist tot bacterie-ziektes leiden (zoals smeul, zie bij sla).

Ziekten en plagen
Er is maar weinig kans op ziekten en plagen omdat de teelt heel vroeg in het voorjaar plaatsvind. Zelf de naaktslakken zijn in maart nog niet tot wasdom gekomen. Later in het jaar kunnen ze wel een probleem vormen.

Gewasverzorging
Houd het perceeltje onkruidvrij. Snijsla wordt in zijn geheel afgesneden en het is dan prettig als er geen onkruid tussen zit. Lucht de kas op warme dagen.

Oogsten en bewaren
De oogst kan beginnen als de blaadjes ongeveer 10 cm lang zijn. Snijd ze kort boven de grond af. De plantjes zullen weer uit gaan lopen en kunnen dan nog een tweede keer gesneden worden. Snijsla kan enkele dagen in de koelkast bewaard worden.

Kort teeltverslag
Kiemplanten snijsla - 12 aprilSnijsla klaar om te snijden - 29 april

   ©moestuintips     info@moestuintips.nl