ijsbergsla

Zaaien
Zaaien kan het beste in afzonderlijke potjes, dan kunnen de plantjes met kluit en al overgeplant worden en treed er geen groeivertraging op. Zaai vanaf maart voor onder glas of op de vensterbank en plaats de planten in april in de volle grond als ze groot genoeg zijn. We kunnen eventueel door blijven zaaien tot uiterlijk juli. In dat laatste geval valt de oogst in het najaar en is de kans op schade door slakken groter.

Bemesting
Zorg voor een voedzame, goed doorlatende bodem. Let er bij eigen compost op dat die goed verteerd is en vrij van slakken of slakken-eieren. Gebruik anders compost uit een tuincentrum.

Ziekten en plagen
Zie bij sla. Naaktslakken zijn een gevaar apart voor ijsbergsla, meer dan voor andere slasoorten. Zelfs als we slakken in de omgeving bestrijden, kunnen er nog eitjes in de grond overblijven die op een gegeven moment gaan kiemen en hun weg vinden naar de krop. Ze nestelen zich dan in de basis van de plant en bevuilen de boel van binnen uit. In het beste geval is de krop nog eetbaar, maar moet dan blaadje voor blaadje schoongemaakt worden. In het ergste geval gaat de krop in zijn geheel rotten. Zoek dus liever een slakvrij perceel, en plaats ijsbergsla niet aaneengesloten maar verdeel de planten over de moestuin. Zijn er tekenen van vraat, zoek dan evt. de slak of oogst voortijdig.

Gewasverzorging
Zorg voor goede groeiomstandigheden (bodem, water) zodat de planten snel kunnen groeien. Bij ongunstige omstandigheden gaan de planten schieten voordat er een krop gevormd is. Kies bij voorkeur een ras uit dat laat in bloei schiet (Webbs)

Oogsten en bewaren
Kroppen die er van buiten goed uitzien, kunnen van binnen nog te los zijn. Oogst af en toe een kropje om te zien hoe de rijpheid aan de binnenkant is.
Een krop ijsbergsla is in de koelkast wel een weekje houdbaar.

Kort teeltverslag
kiemplant ijsbergsla op twee weken na zaai.

   ©moestuintips     info@moestuintips.nl