bindsla 'counter'

Vooraf
In tegenstelling tot wat de naam suggereert hoeft bindsla niet opgebonden te worden. De naam bindsla refereert aan oude kropsla gewassen die opgebonden werden om een mals, geel hart te krijgen. Wat tegenwoordig als bindsla wordt aangeboden, is in feite romeinse sla, een mediterrane soort die familie is van onze bekende kropsla. De latijnse naam van deze sla is Lactuca sativa var romana (ookwel longifolia). Het ras 'counter' is trouwens zo stevig dat er weinig op te binden valt; de knapperige bladeren breken af als we ze proberen te buigen. Bindsla lijkt wat op ijsbergsla, het blad is echter aan de top groener en het geheel smaakt ook 'groener'. Het heeft meer smaak en bitterheid dan ijsbergsla maar wel dezelfde beet. Bindsla vormt een vaste, groene krop met een lichtgele binnenkant.
Er kan tussen rassen nog onderscheid gemaakt worden tussen korte, middellange, en lange kroppen. Counter is een middellang ras.

Zaaien
Dit ras kan van maart tot juli gezaaid worden. In maart/begin april kan het beste buiten onder glas voorgetrokken worden; binnen op de vensterbank krijgen de plantjes te weinig licht en worden snel lang en dun. Plant de plantjes na 3-4 weken uit, als ze stevig genoeg zijn. De plantafstand is 20x20 cm. Deze relatief kleine afstand is nodig om lange, slanke kroppen te kunnen krijgen. Deze planten hebben van zichzelf de neiging om lang en smal te worden en dat kunnen we ondersteunen door ze weinig ruimte te geven.

Bemesting
Gezien de plantdichtheid moeten we goed bemesten; compost met koemestkorrel of stalmest bijvoorbeeld. Bindsla heeft wat minder stikstofbehoefte, maar consumeert wel wat meer Kalium en Magnesium. [van Wijk, C, 2008]. Het kan daarom nuttig zijn om ook wat houtas door de grond te mengen.
Bindsla blad


Ziekten en plagen
Volgens het zakje zaad is counter relatief resistent tegen meeldauw. Het is een soort die ontwikkeld is op ziekteresistentie en dus bij uitstek geschikt voor de moestuin. Bindsla of romeinse sla kan verder last hebben van rand, en van schimmelziekten als smet en rot. Deze laatsten kunnen optreden bij teelt onder glas of bij vochtige omstandigheden in het najaar.
Bindsla heeft stevig blad en kan daarom in de zomer best afgedekt worden met vliesdoek tegen vraatzuchtig ongedierte - vogels, slakken, konijnen e.d.

Gewasverzorging
Zoals bij alle sla mag bindsla niet uitdrogen. Zorg voor een bodem met een goed waterhoudend vermogen (compost gebruiken) en houd de zaak in de gaten in droge periodes.

Oogsten en bewaren
Oogst naar behoefte als de kropjes vast aanvoelen. De kroppen kunnen in de koelkast zeker een week of langer bewaard worden. Ze kunnen vers gegeten worden maar ook gestoofd worden.

Kort teeltverslag


Literatuur

   ©moestuintips     info@moestuintips.nl