groene gewone

Een gangbaar ras met dunne stelen en veel loof. Deze soort kan tot eind augustus gezaaid worden - zorg dan wel voor goede groeiomstandigheden (bemesten!) anders is de opbrengst van zo'n late zaai te gering.

   ©moestuintips     info@moestuintips.nl