peultjes

Peultjes zijn in feite ook erwten, maar dan een soort waarvan de wand van de jonge peul ook eetbaar is.

Zaaien
Net als erwten moeten peultjes vroeg gezaaid worden, maart en april zijn de beste maanden. Als het echter nog elke nacht vriest in maart moeten we nog even wachten tot het weer wat opknapt. Erwten kunnen wel al kiemen als de temperaturen maar net boven nul komen (5oC). Zaai de erwten 2-5 cm diep (dieper in zandgrond, ondieper in klei). De erwten worden vaak in dubbele rijen gezaaid, dat wil zeggen twee rijen steeds dicht bij elkaar (30 cm) en dan een wat grotere afstand tussen die dubbele rijen (60-120 cm, afhankelijk van de lengte van het ras). De afstand in de rij is ongeveer 4 cm.
Peulen hebben steun nodig en moeten tegen rijshout of gaas aangeplant worden.

Bemesting
Peulen hebben geen zware bemesting nodig, een bemesting met wat plantaardige compost volstaat al. Peulen houden niet van bodems die te droog of te nat zijn, of die te zuur of te kalkrijk zijn. Maar in de doorsnee moestuin zijn er niet al te veel problemen te verwachten.

Ziekten en plagen
Vogels kunnen de pas gezaaide zaden opgraven, soms is het daarom nodig om de aanplant te beschermen met kippegaas. Voorkiemen van erwten helpt ook tegen vogelschade.
Diverse schimmels kunnen peultjes aantasten. Vaak is een schimmelaantasting meer een teken dat er iets anders niet snor zit - bv een uitgedroogde bodem, die de planten verzwakt. Ook een overbemesting kan tot schimmelaantasting leiden omdat het gewas te veel blad ontwikkeld.
Diverse insecten (erwtenkever, erwtenpeulboorder) hebben het op de peul en de zaden gemunt, maar richten in de kleine moestuin niet snel grote schade aan. Ruim aangetaste peulen op en laat ze niet slingeren. Gooi ze in de kliko en niet op de composthoop.

Gewasverzorging
De meeste inspanning zit hem in het maken van het 'klimrek' voor de planten. In het begin moeten we er op letten dat we de jonge planten onkruidvrij houden, daarna is er tot de oogst niet veel werk meer.
Bij de grond kunnen de stengeltjes teer zijn - de planten kunnen daarom baat hebben bij mulch.

Oogsten en bewaren
Al kort na de bloei zijn de peultjes groot genoeg om geplukt te worden. Bij warm weer groeit het gewas erg hard en moet er soms dagelijks geplukt worden. Als we de peulen te dik laten worden, kunnen we ze nog steeds oogsten en gebruiken als doperwt of droge erwt.
   ©moestuintips     info@moestuintips.nl