ritnaald

Ritnaald.
Photo ††† by Rasbak / CC BY ††† GNU †††
cropped by mtt
De Ritnaald is de larve van een kever uit de familie van de kniptorren (Elateridae).

Historie
Ritnaalden vormen al een oude plaag in de landbouw.

Uiterlijk
Ritnaalden zijn ongeveer 2 cm lang. Ze zijn lichtbruin van kleur en heten daarom ook wel koperwormen. Ze hebben een lichaam dat onderverdeeld is in segmenten, en een duidelijke kop en staart.
De torren zijn ongeveer een cm lang, en bruin van kleur. Als ze op hun rug terechtkomen, kunnen ze zich met een knippend geluid omkeren. Vandaar de naam 'kniptor' [1].

Aangetaste planten
Vooral aardappels, wortels en bieten. Ook wel op andere groenten, met uitzondering van kool en peulvruchten.

Schade
De larven vreten gangen in knollen en bijten jonge planten net boven de grond af. Ritnaalden zijn vooral een probleem op pas ontgonnen grond en op sterk veronkruidde grond. In een goed onderhouden moestuin komen ze maar weinig voor.

Leefwijze
De torren leggen in mei of juni zo'n 100 eitjes net onder de grond. Het liefst doen ze dat op een begroeide, vochtige plek. De larven leven in de grond van dood organisch materiaal, en van de wortels van allerlei planten. Ze leven 3 tot 5 jaar in de bodem, daarna verpoppen ze pas en komt er een nieuwe kniptor tevoorschijn.

Bestrijding
Geraadpleegde literatuur

[1] Velt: Handboek ecologisch tuinieren, Berchem, BelgiŽ 2006.
[2] vlindernet verwarring larven
   ©moestuintips     info@moestuintips.nl