frambozenkever

Frambozenkever, sterk vergroot.
Photo     ©entomart
cropped by mtt
Frambozenkevers (Byturus tomentosus) tasten 0.a. de vruchten van framboos, braam, en taybes aan. Aangetaste vruchten hebben ingedroogde plekken.

Historie
Frambozenkevers zijn al een oude plaag in de moestuin.

Uiterlijk
De kevers zijn licht-bruin van kleur en ongeveer 4-5 mm lang. De larven zien er uit als vaal-bruine wormpjes van 7-8 mm lang.

Aangetaste planten
Framboos, braam, taybes en andere aanverwante Rubus soorten.

Schade
Vruchten gaan geheel verloren of worden oneetbaar door de larven die er in zitten.

Leefwijze
De kevers leggen van mei tot juli eieren in bloemen. Ze eten in die periode de meeldraden en stempels uit de bloemen. De jonge larven voeden eerst op het steeltje van jonge vruchten, maar boren zich later in de vrucht zelf. De bruin-witte larven worden tot 7 mm lang en zijn te zien als 'wormpjes' in de vrucht.
Tegen het einde van de zomer zoeken de larven de grond op, waar ze inkruipen en overwinteren als pop.
Er is dus maar één generatie per jaar.
Schade door frambozenkever.
Photo     by rhs/entymology
cropped by mtt


Bestrijding

Geraadpleegde literatuur

[1] Velt: Handboek ecologisch tuinieren, Berchem, België 2006.
[2] wikipedia
[3] raspberry beetle - royal horticultural society

Framboos met monster.
Photo     by Rasbak / CC BY     GNU    
cropped by mtt

   ©moestuintips     info@moestuintips.nl