Hoofd Menu Terug

MoestuinTips

knolvenkelZaaien
Venkel is een zogenaamde lange-dag plant, en gaat dus bloeien bij een langer wordende dag (voorjaar/zomer). Het risico van doorschieten neemt sterk af als we zaaien na 21 juni, dus als de dagen korter worden. De voorjaarsteelt vereist dus ofwel hele gunstige groeiomstandigheden zodat de knollen groot genoeg worden voordat de bloei intreed, ofwel het gebruik van (nieuwe) rassen die minder gevoelig zijn voor doorschieten. 'Fino' is zo'n ras en wordt tegenwoordig veel aangeboden. Daarnaast verdient het dan nog aanbeveling om de plantjes voor te trekken in een koude bak. Knolvenkel kan ook doorschieten als de groeiomstandigheden slecht zijn - een te arme of te droge bodem bijvoorbeeld, of dicht op elkaar gezaaide plantjes. Het 'schieten' is te herkennen aan de vorm van de venkelknol, die wordt lang en uitgerekt in plaats van kort en breed. Binnen in de knol zit dan de ronde bloeistengel. Het plantverband is ongeveer 20 x 40 cm. Zaai dus in rijtjes die 40 cm van elkaar liggen en dun naderhand uit tot de plantjes 20 cm uit elkaar staan.

Bemesting
Venkel maakt een lange penwortel, spit de grond goed om en zorg voor een goede structuur. Bemest bij voorkeur met goed verteerde compost.

Ziekten en plagen
Venkel heeft maar weinig last van ziekten en plagen.

Gewasverzorging
Goed aan de groei houden is het motto, vooral voor voorjaars-knolvenkel. Het is heel vervelend als we ons verheugen op een mooie venkeloogst en dan blijkt de boel ineens te gaan schieten! Als we na 21 juni zaaien en wat aandacht besteden aan het plantverband en de bodembewerking, blijkt knolvenkel een vrij gemakkelijk gewas te zijn.

Oogsten en bewaren
Venkel is vorstresistent en kan lang op het land blijven staan. Tot in december kan er geoogst worden.