Hoofd Menu Terug

MoestuinTips

rucolaRucola (Eruca sativa) is een klein plantje met een uitgesproken smaak - pittig en nootachtig. Heel geschikt om de smaak van een gemengde salade op te halen. Het plantje behoort tot de Kruisbloemenfamilie. Deze gewone rucola is eenjarig, er is ook wilde rucola, die overblijvend is.

Zaaien
Rucola kan van maart tot september gezaaid worden. Zaai gewoon op een rijtje en dun niet uit. Vermeng eventueel het zaad met wat zand om te voorkomen dat we te dicht zaaien.

Bemesting
Rucola stelt op zich weinig eisen aan de bodem. Toch verdient het aanbeveling om het gewas te bemesten met organische mest (compost, koemestkorrels, stalmest). Hierdoor neemt de opbrengst toe en wordt de bloei wat uitgesteld.

Ziekten en plagen
Rucola heeft weinig last van ziekten of plagen. Er kan wat schade zijn van rupsen, bladluizen, en slakken.

Gewasverzorging
Rucola houdt niet van hitte. De groei is het beste in het voor- en najaar. Zoek in de zomer daarom liefst een beschaduwd, koel plekje. Het gewas schiet snel door, we moeten daarom vaker zaaien om steeds verse rucola te kunnen oogsten.

Van rucola kunnen we zelf zaad overhouden.
Oogsten en bewaren
Oogst de bladeren het liefst in de ochtend. Als in het najaar (september) gezaaid wordt, kan er tot in december geoogst worden.