Hoofd Menu Terug

MoestuinTips

wortelvliegSchade veroorzaakt door de wortelvlieg.
Photo     by Rasbak / CC BY     GNU    ,
cropped by mtt


Uiterlijk
De wortelvlieg (Psila rosae) is een kleine vlieg van ongeveer 0,5 cm lang.

Aangetaste planten
Peen is de belangrijkse en bekendste waardplant. Echter worden nog een hele reeks andere schermbloemige planten aangetast: knolselderij, peterselie, pastinaak, knolvenkel, dille, koriander, karwij. Ook wilde planten kunnen waardplant zijn: bv zevenblad.

Schade
De larven van de wortelvlieg maken vraatgangen in wortels. De gangen verkleuren bruin/zwart (foto).
De schade vind niet aan zeer jonge plantjes plaats, maar meer aan grotere exemplaren. Bij grotere planten is de peengeur, die de vlieg aantrekt, ook sterker.

Leefwijze
De poppen overleven in de grond en zitten daarbij behoorlijk diep: gemiddeld tussen de 10 en 15 cm. In een zachte winter kunnen de larven overleven in penen die in de grond blijven zitten. Dat levert het volgend jaar een extra plaagaantasting op. In april/mei komen de vliegen uit de poppen. Er is een piek in mei, maar dat is afhankelijk van de temperatuur. De vlieg leeft maar een week of drie. In die tijd zetten de vrouwtjes hun eieren af in de grond bij de voet van de plant. na 1 a 2 weken komen ze uit. Het eerste larvale stadium duurt ongeveer twee weken. In deze fase zijn de de larven nog klein en gevoelig voor uitdroging. Na vervelling volgt het tweede larvale stadium, en later nog een derde. In deze laatste twee fasen is de schade het grootst.

Bestrijding
Geraadpleegde literatuur
[1] edepot wur