Hoofd Menu Terug

MoestuinTips

schimmelziekten in preiRoest op prei blad
Prei kan last hebben van verschillende schimmelziekten, die met name in het najaar overlast kunnen veroorzaken. Een algemene maatregel tegen schimmel is het luchtig houden van het gewas, zodat de wind vrij spel heeft en het blad niet lang nat blijft. Meestal kan er in de herfst wel wat lang preiblad gesnoeid worden, het gaat tenslotte toch meer om de schacht.

Roest
Roest (Puccinia porri, Puccinia allii) is gemakkelijk te herkennen aan de rood/bruine sporenhoopjes op de bladeren (foto). De hoopjes kunnen vervloeien tot grote vlekken. Bij ernstige aantasting sterft het buitenste blad af. De ziekte treed voornamelijk in het najaar op. De ziekte is niet vorstbestendig: na de eerste nachtvorst is het afgelopen. Dat is met name fijn voor winterprei, die kan nog mee tot het voorjaar. De sporen overwinteren op bladafval, dat dus nauwkeurig moet worden opgeruimd.
Papiervlekkenziekte
Papiervlekkenziekten (Phytophthora porri) is verwant aan de aardappelziekte. Het is eigenlijk geen schimmel, maar wel een aanverwant organisme. De ziekte treed wat later in het jaar op, (juli-sept) en is gemakkelijk te herkennen aan de witte papierachtigevlekken (foto). De sporen overleven in de grond, en komen op de plant met opspattend regenwater. Infectie treed op als het blad daarna langere tijd nat blijft. Mogelijk treed de ziekte sneller op bij een slechte bodemstructuur.
Pas gewaswisseling toe ter bestrijding. Ruim ook zoveel mogelijk gewasresten op.
Papiervlekkenziekte op prei blad


Links: