Hoofd Menu Terug

MoestuinTips

spruitkoolZaaien
Begin april is een mooi tijdstip om spruitjes te zaaien. We kunnen dan op een kweekbed in de volle grond zaaien. Eerder zaaien kan ook, maar dan kunnen we beter onder glas zaaien. Vanaf half mei tot half juni kunnen we de opgekweekte plantjes in de volle grond plaatsen, de planten komen 60-70 cm uit elkaar te staan. De precieze afstand is afhankelijk van het gebruikte ras en de teeltomstandigheden. Spruitkool mag niet te dicht staan, de individuele planten moeten zich goed kunnen ontwikkelen om forse bladeren te kunnen maken. In de oksels van die bladeren ontwikkelen zich dan gezonde spruitjes.

Bemesting
Spruitkool verlangt een voedzame bodem, net zo als alle koolsoorten. Een te hoge stikstofbemesting echter moet vermeden worden, omdat dat 'losse' spruiten kan opleveren. Van deze spruiten gaan de blaadjes uiteen staan, en dat is niet de bedoeling. Bij gebruik van stalmest moet deze dus liefst al een tijdje verteerd zijn. Geef in de loop van het groeiseizoen geen bijbemestingen met een hoog stikstofgehalte (zoals verse dierlijke mest of kunstmest). Bemesting met compost is altijd goed.
Spruitkool gedijt het best op een lichte kleigrond. Een goede gelijkmatige ontwikkeling geeft het beste resultaat. Te zure grond is nadelig voor kool, corrigeer een zure grond daarom eventueel met wat tuinkalk.

Ziekten en plagen
Spruitkool kan last hebben van alle ziekten en plagen die in het algemeen kool aantasten (zie witte kool). Een koolnet voorkomt veel ellende.

Gewasverzorging
Houd de planten zo veel mogelijk onkruidvrij. Laat het blad altijd aan de plant zitten, verwijderen van bladeren levert geen grotere spruitjes op.
De planten kunnen vanaf half september getopt worden, de bovenste spruiten ontwikkelen zich dan wat sneller, zodat die ook nog geoogst kunnen worden.

Oogsten en bewaren
Oogst de spruiten als ze groot genoeg zijn, het liefste kort voor gebruik. Spruiten verdragen licht tot matige vorst, maar als het echt stevig gaat vriezen kunnen we beter maar alles oogsten.
Mochten we te laat geplant hebben en in de herfst nog geen spruitjes zien, dan kunnen we de toppen van de kool nog gebruiken als groene (savooye) kool.