Hoofd Menu Terug

MoestuinTips

knoflookZaaien
Knoflook kan het beste tegen eind september/begin oktober geplant worden. De planten zijn winterhard, ook als ze nog erg klein zijn. Ze overleven de winter en leveren dan vanaf eind juni/begin juli de eerste bollen. Het poottijdstip is heel belangrijk; zaaien in het voorjaar is gedoemd te mislukken tenzij u een zeer ervaren knoflook-teler bent en precies weet wat u doet! Knoflook vormt bollen bij een langer wordende dag, in het voorjaar dus. De voorsprong die we verkrijgen door het planten in de het najaar is cruciaal voor de teelt in Nederland.
Koop het liefst pootgoed bij een zaadhandelaar, dan is het uitgangsmateriaal ziektevrij. Willen we het toch doen met knoflook uit de supermarkt, kies dan teentjes die er perfect uitzien, zonder vlekken of aantastingen. Kies teentjes van een behoorlijk formaat, hele kleine teentjes geven ook kleine bollen knoflook. De allerkleinste plantjes leveren bollen met slechts één rond teentje (een teen voor een teen dus).
De plantafstand is ongeveer 15x15 cm voor kleine bollen en 20x20 cm voor de grote.

Bemesting
Voor knoflook is het van belang dat de structuur van de bodem goed blijft. Omdat het gewas lang op het veld staat en we tussendoor geen grondbewerking meer kunnen uitvoeren, moeten we van te voren onze maatregelen nemen. Meng dus bv een flinke hoeveelheid compost door de bodem . Bij gebrek aan compost is potgrond ook prima. Turfmolm is minder geschikt, dat is wat te zuur voor knoflook.

Ziekten en plagen
Witrot is een schimmel die in de bodem leeft en knoflook tijdens alle groeistadia kan aantasten. Voorkomen is beter dan genezen; pas altijd een vruchtwisseling van enkele jaren toe en zorg ervoor dat de grond goed water kan afvoeren. Een manier omdat te doen is het maken van een verhoogd plantbed (zie foto's teeltverslag). Thrips kunnen langerekte gele strepen op het blad veroorzaken. Thrips is vooral een plaag als het erg droog is.

Gewasverzorging
Geef de planten in het voorjaar goed water. In de afrijpingsfase mag de boel wel opdrogen.

Oogsten en bewaren
Als het blad verdroogd en de knoflookstelen omvallen, is het gewas rijp. Kleinere bolletjes zijn vaak eerder rijp en kondigen de oogst al aan. Laat de geoogste bollen goed nadrogen en afrijpen. Bewaar knoflook op een droge, koele, vorstvrije plaats.

Kort teeltverslag
Het knoflookveldje aan het einde van de winter (1 maart).